โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่มในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา