โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. และแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 สำหรับมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. และแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 สำหรับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 เมษายน 2567 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 857 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา