โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1 (RMUTL Code Camp #1) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1 (RMUTL Code Camp #1)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2567 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อ : 26 เมษายน 2567
วันที่อบรม : วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567
ณ เรือนราชา รีสอร์ท เชียงใหม่

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา