โลโก้เว็บไซต์ การประชุมติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร (PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประชุมติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร (PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามงานโครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากร (PI) ติดตามงาน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting โดย นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามข้อมูลในการวางแผนกำหนดทีมงานในการรับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน โดยการนำเครื่องมือ PI มาใช้ในการวางแผน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา