โลโก้เว็บไซต์ จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ วัดเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ วัดเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. คณาจารย์และบุคลากร จิตอาสา มทร.ล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล จัดกิจกรรมโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน โดย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเขาน้อย บ้านเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ภาพ : สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย และ จิตอาสา มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา