โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 มิถุนายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) มทร.ล้านนา ประจำปี 2567 ด้านการผลิตบัณฑิต หัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล" วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teamsผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams

 

** ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากวิทยากร มีจำนวนจำกัด **

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

คลิก URL
https://forms.gle/r6UBbpc6CGZ5x8nP7หรือ แสกน QR Code นี้

 

 

 [[ ดูผลการลงทะเบียน ]]

 


 

ห้องเสวนา RMUTL CoP 2024

คลิก URL https://me-qr.com/gKvRDBSU หรือ แสกน QR Code นี้

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา