โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาน่าน และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบกฏระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย

     โดย ผศ.พชร สายปาละ รองคณบดีคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี น่าน เป็นประธานในพิธี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน กล่าวรายงาน มี ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ , ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมพิธีให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา