โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์วัลลภ ชูติวัตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยเขตเกษตรน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อาจารย์วัลลภ ชูติวัตร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยเขตเกษตรน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 379 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ
อาจารย์วัลลภ ชูติวัตร
อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยเขตเกษตรน่าน
(ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน)
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2520-2529
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งมา ณ โอกาสนี้

(งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา