โลโก้เว็บไซต์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุม ceo และพูดคุยแนวทางการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุม ceo และพูดคุยแนวทางการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ และ ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน ผู้ช่วยอธิการบดี ได้ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน และพูดคุยแนวทางการปฏิรูปและพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กรณีศึกษา Art&Technology Ventures โดย 9RMUT ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน 
     หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช มทร.ล้านนา น่าน ณ ศูนย์แปรรูปพฤกษเภสัช Phytomass Process Center (PPC)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา