โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น. บุคลากรกองบริหารทรัพยากรน่าน นำโดยนางเนาวเรศ ตาปวง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

(ภาพ : งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรน่าน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา