โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2567 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน พร้อมคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ หน้าพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปักธูปเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเข้าสู่ภายในศาลาหลวง จุดธูปเทียนบูชาพรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อารธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดฯถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์  ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก  พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  เจ้าหน้าที่อารธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ 4 รูป นั่งเจริญจิตภาวนา และพระสงฆ์สวดภาณวารจำนวน 5 รูป และสวดภาณวารต่อไปจนเสร็จพิธี

ภาพ/ข้อมูล(เพิ่มเติม) : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา