โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองน่าน ถนนสุมนเทวราช ผ่าน มทร.ล้านนา น่าน สี่แยกช้างเผือก ผ่านวันสวนตาล และสิ้นสุดเส้นทางที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา