โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสู่การเป็นนักปฏิบัติ ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และจำลองสถานการณ์ การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การทักทายกับชาวต่างชาติ การบอกเส้นทางในจังหวัดน่าน การแนะนำอาหารพื้นเมือง และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้ และฝึกทักษะการนำเอาภาษาอังกฤษมาใช้กับสถานการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา