โลโก้เว็บไซต์  พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีถวายราชสดุดีและทำบุญตักบาตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา จันทรบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในมหาพระกรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การพัฒนาสังคม การพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือ การต่างประเทศ การสาธารณสุข ศาสนา และเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา