โลโก้เว็บไซต์  พิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทำบุญบ้านวิถีไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บ้านวิถีไทย ในความดูแลของอาจารย์ปิยะนุช สินันตา สังกัดสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญบ้านวิถีไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเป็นการทำบุญให้กับอาคารสถานที่ รวมถึงบ้านวิถีไทยด้วยที่ได้รับการปรับปรุงและตกแต่งบ้านใหม่ให้ดูสวยงาม เพื่อใช้เป็นที่สำหรับการเรียนรู้ในวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิถีไทย มทร. ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา