โลโก้เว็บไซต์ โครงการ RMUTL CARE มอบถุงรับขวัญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการ RMUTL CARE มอบถุงรับขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 มีนาคม 2559 คณะกรรมการ RMUTL CARE หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบถุงรับขวัญในโครงการ RMUTL CARE แก่ น้องต้นปุณณ์ บุตรธิดา ของ คุณเบญจวรรณ คำสองสี ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ และน้องกระต่าย บุตรธิดา ของคุณลักษมี ทาถม ผู้ปฏิบัติงานสาขาวิชาสัตวศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา