โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีหกเป็ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ ร่วมทำบุญตักบาตรงานประเพณีหกเป็ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จังหวัดน่าน โดยอำเภอภูเพียง จัดงานทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 100 รูป เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี นำบุคลการในมหาลัยฯ เข้าทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 100 รูป วันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานข่วงพระธาตุทิศตะวันออก วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง 

สำหรับงานประเพณีหกเป็ง เป็นงานที่สำคัญที่คนเมืองน่านจะได้ไปปฏิบัติไหว้สา นมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งจะมีพิธีสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม การปฏิบัติธรรม นุ่งขาวห่มขาว การสวดมนต์เทศมหาชาติ รวมถึงการละเล่น ทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมานาน เช่น การแข่งขันประกวดการตี “ กลองแอว” การจ๊อย การซอ การอ่านค่าว เป็นต้น ในงานหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง คนน่าน โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว จะแห่แหนกันมาทำบุญ นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์พระธาตุแช่แห้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีเถาะ ตามคติการไหว้พระธาตุตามปีนักกษัตรของชาวล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา