โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเช้า) บัณฑิตรายงานตัว ลงทะเบียน คณาจารย์ และ บัณฑิตทุกท่าน ถ่ายรูปร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบริหารทรัพยากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นของเหล่าบัณฑิต และ ครอบครัวที่มาร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน พร้อมด้วยคณาจารย์ นำบัณฑิตขึ้นหอประชุม อาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมอบเกียรติบัตรบัณฑิตเพชรราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ นายอรรถการณ์ สุทธการ (บธ.บ.สาขาการจัดการ) บัณฑิตชมวิดีทัศน์แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และชมการฝึกซ้อมของคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในส่วนของการปฏิบัติตัวในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาคบ่าย) บัณฑิตแยกซ้อมในสาขากับคณาจารย์สาขา/คณะ และซ้อมในภาพรวมทั้งหมด โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 280 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา