โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 19 มีนาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะมีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 20–24 มีนาคม 2560 ทั้งช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ เพื่อแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ บัณฑิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา