โลโก้เว็บไซต์ การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการดำเนินการจัดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในครั้งนี้ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งในการสอบ V-NET ครั้งนี้ เป็นการประเมินความสามารถของนักศึกษาสายอาชีพและอาชีวะ โดยทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขา สอบวันเดียวกันทั่วประเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา