โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ครั้งที่  1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 มีนาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา