โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ครั้งที่  1/2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2560