โลโก้เว็บไซต์ มหาลัยพะเยา ศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มหาลัยพะเยา ศึกษาดูงานที่ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากร โครงการเครือข่ายวิชาการและการวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากมหาลัยพะเยา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา