โลโก้เว็บไซต์ ครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 565 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เกี่ยวกับงานฟาร์มของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชและสัตว์เศรษฐกิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา