โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะศึกษาจากประเทศเวียดนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมคณะศึกษาจากประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมต้อนรับ นายเหวียน แมง กวน รองศึกษาธิการฯ พร้อมคณะศึกษาจากจังหวัดเดี่ยนเบียน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษา หารือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทย และนักศึกษาไทย จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ก็จะไปศึกษา และเผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรม ที่ประเทศเวียดนามออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา