โลโก้เว็บไซต์ ถวายราชสุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ถวายราชสุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาน สยามบรมราชกุมารี


วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ