โลโก้เว็บไซต์ วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า


วันที่ 31 มีนาคม 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางนางเยาว์ สารเถื่อนแก้ว พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมงานกิจกรรม วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมจังหวัดน่าน เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยและเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้รำลึกถึงความสำคัญของวันข้าราชการพลเรือน และสำนึกในความรับผิดชอบ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ  โดยได้รับเกียรติจากนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานนำกล่าวถวายราชสดุดี ประจำปี 2560