โลโก้เว็บไซต์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สาขาพืชศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สาขาพืชศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิษย์เก่าสาขาพืชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน สื่อ และอุปกรณ์ในการเรียนการสอน วัสดุในการฝึกทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ ซ่อมแซมอาคารเรียนและสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนาวิชาการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และต่อด้วยช่วงบ่ายมีกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะอาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมกาสาลองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา