โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตต่อเนื่องทุกปี และหารายได้เพื่อทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมี รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง มณฑลทหารบกที่ 38 ต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อชาวราชมงคลล้านนา และชาวจังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หลังจากเดินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ยังมีการจับสลากหางบัตรอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา