โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 580 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาอุตสาหกรรมและสาขาไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ณ วัดป่านันทบุรี จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา