โลโก้เว็บไซต์ ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1460 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์มเพื่อการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกิจการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา