โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 มกราคม 2559 สวท.น่าน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน ถ่ายทอดสด บรรยากาศการประกวดหนังสั้นเสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สวท.น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นายเฉลิมพล โนราช นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา สาขาศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม และที่ปรึกษาการนำเสนอผลงานในการเข้าแข่งขัน นำทีมนักศึกษา (นายบุศกร กาคำ และนายกิตติศักดิ์ นิลถา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, นายวัชระ ไชย สาขาวิชาสาระสนเทศ และนายศรัญญู นันท์ชัย สาขาวิชาการตลาด) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เรื่อง "The promise" ถ่ายทอดสดผ่านทาง สวท.น่าน F.M. 94.75 MHz , www.nanradio.net , เทพสยามเคเบิลทีวี และสาเคเบิลทีวี ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ตามยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบจังหวัดน่าน ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการร่วมขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วง 3 ปี ตั้งแต่ 2557 – 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมกันป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ โดยใช้มาตรการด้านกฎหมายมาควบคุมขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา