โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา ซอมพอเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา ซอมพอเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 32 “ซอมพอเกมส์” ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติเปิดงานจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขัน ประกอบไปขบวนพาเหรดจากทัพนักกีฬาทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุ และตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา