โลโก้เว็บไซต์ งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วม งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11 แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่อยู่เคียงคู่กับชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีนั้นถือได้ว่าเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย นับจากเมื่อ ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชนามและสถาปนาขึ้นเป็น 1 ใน 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2559 ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 11 แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่สังคม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ช่วงเช้า เป็นพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยและพิธีสืบชะตา จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานนามและตราสัญลักษณ์แก่ชาวราชมงคล และพิธีมอบรางวัลเพชรราชมงคล แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 31 ท่าน นอกจากนี้ ทาง มทร. ล้านนา น่าน ยังได้มีการออกบูธโชว์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกมากมายด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา