โลโก้เว็บไซต์ ออกรายการคุยท้ายข่าว เรื่องเลี้ยงไก่สมุนไพรด้วยใบย่านาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ออกรายการคุยท้ายข่าว เรื่องเลี้ยงไก่สมุนไพรด้วยใบย่านาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. อาจารย์ทวินันท์ แววทอง พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมีหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจที่ได้พูดคุยคือ เรื่อง การเลี้ยงไก่สมุนไพรด้วยใบย่านาง ซึ่งอาจารย์และนักศึกษา ได้พูดถึง การใช้สมุนไพร (ใบย่านาง) เลี้ยงไก่ทดแทนสารเคมีสังเคราะห์ ทำให้ไม่มีสารอันตรายตกค้างในเนื้อสัตว์ เพิ่มความปลอดภัยผู้บริโภค รวมไปถึงการคัดเลือกสมุนไพร เพื่อวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปให้ได้ จนถึงการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปใช้เป็นวัตถุดิบผสมในอาหารไก่ได้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา