โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มกราคม 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งยังสานสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการกลางเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา