โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มกราคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้กับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงาน ณ สถานประกอบการ ณ อาคารเรียนราชมังคลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา