โลโก้เว็บไซต์ แม่ป้อมA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แม่ป้อมA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 เรือยาว แม่ป้อม A ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท ข เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย งานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาทชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560