โลโก้เว็บไซต์ แม่ป้อมA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แม่ป้อมA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 กรกฎาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 เรือยาว แม่ป้อม A ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภท ข เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย งานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาทชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา