โลโก้เว็บไซต์  แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 770 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรือแม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดยเรือแม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน เรือยาว 40 ฝีพาย ประเภท ก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดดาน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา