โลโก้เว็บไซต์  แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน


เรือแม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 โดยเรือแม่ป้อม A ราชมงคลล้านนา น่าน เรือยาว 40 ฝีพาย ประเภท ก ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขัน ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดดาน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560