โลโก้เว็บไซต์  Innovative Startup “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Innovative Startup “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 526 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ( Innovative Startup ) ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจโดย ดร.ชุติสร เรืองนาราบ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้ประกอบการเริ่มต้น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ( Entrepreneurial University ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 – 4 โดยมีวิทากรเข้าร่วมเวทีเสวนา เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 4 ท่านได้แก่ คุณธูป นาคเสน เจ้าของกิจการไผ่ยักษ์เมืองน่าน คุณชัยนันท์ หาญยุทธ ประธานสโมสรฟุตบอลน่านเอฟซี คุณสังเวียน ปันต๊ะนา นักธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ และคุณศศิวิมล วงษ์ยี่กุล เจ้าของกิจการภูเพียง ปศุสัตว์ฟาร์ม ในการนี้ คุณธูป นาคเสน คุณศศิวิมล วงษ์ยี่กุล และ คุณสังเวียน ปันต๊ะนา ศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่านได้มอบเงินสนับสนุนแก่ทางสามาคมศิษย์เก่าเกษตรน่าน(มทร.ล้านนา น่าน) ไว้ด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา