โลโก้เว็บไซต์ ทีมเรือ แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนาน่าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ทีมเรือ แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนาน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1020 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมเรือ แม่ป้อม A ราชมงคลล้านนาน่าน โดย อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง ผู้ควบคุมทีม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ศึกแชมป์ ชิง แชมป์ 4 ภาค เชื่อมสายใยล้านนาตะวันออก Lanna  East Friendship Cup ระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2560  ณ สนามแม่น้ำโขง ท่าเรือบั๊ค อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา