โลโก้เว็บไซต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 )  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 )

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 6 ) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายในงานมีบูธนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์” (รัชกาลที่ 4) และมี นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”(รัชกาลที่ 9) นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และจากหน่วยงานภายนอก การแข่งขัน อาทิ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทางการพูด การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ การแข่งขันเครื่องร่อน การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จากภายในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา