โลโก้เว็บไซต์ ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีมเรือแม่ป้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย อาจารย์ อธิปัตย์ สายสูง และ คุณอภิเดช กรรณิกา ผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย (ก) ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา