โลโก้เว็บไซต์ จังหวัดน่าน ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ พร้อมขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

จังหวัดน่าน ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ พร้อมขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติฯ 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ตุลาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จังหวัดน่าน ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ฯ พร้อมขอความร่วมมือเรื่องการแต่งกาย และข้อควรปฏิบัติฯ 
จังหวัดน่าน ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยแบ่งช่วงเวลาในการถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ( จังหวัดน่าน ) เป็น ๓ ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น., ช่วงเวลาที่ ๒ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และช่วงเวลาที่ ๓ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. และขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของแต่ละอำเภอ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ปฏิบัติ ดังนี้

1.แนวทางการแต่งกายของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้ใส่ชุดไทยจิตรลดาประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
2.ของที่ระลึกที่แจกในงานบริเวณมณฑลพิธี มีเพียง 3 อย่างเท่านั้น ประกอบด้วย แผ่นพับ และหนังสือ 2 เล่ม
3.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ 
4.การแต่งกายของสื่อมวลชนทั้งในส่วนของจังหวัด และอำเภอ ในพื้นที่บริเวณมณฑลพิธี ให้ยึดถือตามระเบียบจากส่วนกลาง (ตามภาพ) โดยต้องถ่ายภาพตามจุดที่ทหาร หรือตำรวจในพื้นที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยสื่อมวลชนในส่วนพื้นที่พระเมรุมาศจำลอง (ส่วนจังหวัด) ให้ดำเนินการตรวจกล้องถ่ายรูป (งดเว้นการถ่ายภาพจากมือถือ ให้ใช้กล้องมืออาชีพ) กับตำรวจสันติบาล เพื่อคัดกรองก่อนมอบปลอกแขน สำหรับในพื้นที่อำเภอให้ตำรวจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการตรวจกล้องถ่ายรูป(งดเว้นการถ่ายภาพจากมือถือ ให้ใช้กล้องมืออาชีพเช่นกัน)
5.ส่วนของจังหวัดน่าน ให้งดเว้นการถ่ายภาพมุมสูงจากโดรน
6.ณ บริเวณมณฑลพิธี ขอความร่วมมืองดถ่ายรูปเซลฟี่ งดเล่น งดใช้ หรือถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือ ขณะยืนรอ และเข้าถวายดอกไม้จันทน์
7.การแต่งกาย ข้าราชการให้แต่งกายตามระเบียบที่ราชการกำหนด สำหรับประชาชน แต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์ งดเว้นกางเกงยีนส์ สำหรับสุภาพสตรี ขอความร่วมมือสวมใส่กระโปรงสุภาพ หรือผ้าซิ่น สีดำไม่มีลวดลาย

*ขอความร่วมมือประชาชนพกร่มและหมวกสีสุภาพ อาทิ สีดำ ขาว ครีม เป็นต้น*

สำหรับสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลองหรือซุ้มดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่ 15 อำเภอ ในจังหวัดน่าน ดังนี้ ๑.อำเภอภูเพียง ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ๒.อำเภอเมือง ณ วัดสวนตาล ๓.อำเภอนาหมื่น ณ วัดบ่อเแก้ว ๔.อำเภอนาน้อย ณ วัดใหม่ไชยสถาน ๕. อำเภอ เวียงสา ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ๖.อำเภอแม่จริม ณ วัดนาคา ๗. อำเภอสันติสุข ณ วัดดอนมงคล ๘. อำเภอบ้านหลวง ณ วัดหลวง ๙. อำเภอทุ่งช้าง ณ วัดเฟือยลุง ๑๐.อำเภอท่าวังผา ณ วัดนิโครธาราม ๑๑. อำเภอสองแคว ณ วัดสองแคว ๑๒. อำเภอปัว ณ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ๑๓. อำเภอเชียงกลาง ณ วัดรัชดา ๑๔. อำเภอบ่อเกลือ ณ วัดนากุ่ม ๑๕. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้าออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา