โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานให้บริการออกแบบและควบคุมงานโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานให้บริการออกแบบและควบคุมงานโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 228 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา