โลโก้เว็บไซต์ งานพระราชทานเลี้ยง ณ พระตำหนักธงน้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานพระราชทานเลี้ยง ณ พระตำหนักธงน้อย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1612 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน เข้าถวายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ (ข้าวทับทิมชุมแพ และ ส้มสีทองพันธุ์พื้นเมืองน่าน)และร่วมจัดซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยฯ และ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ได้นำคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าปฏิบัติหน้าที่ บริการอาหาร ในงานดังกล่าว ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ฉายพระรูปร่วม แก่ผู้ปฏิบัติงานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ณ พระตำหนักธงน้อย ในวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา