โลโก้เว็บไซต์ ตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 949 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน เปิดงานตลาดเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 1 โดยรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร จันทร์ชัย เป็นประธานเปิดงาน และ คุณสำรวย รุจิรธนลักษณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เกษตรน่าน เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดงานครั้งนี้ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย และเหล่าคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานมีการแสดงผลงานวิชาการ การเกษตรของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีบูธนิทรรศการกิจกรรมทางการเกษตร นิทรรศการวิชาการพืช-สัตว์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดวิสาหกิจชุมชน งานเกษตรอินทรีย์ ตลาดนัดผลผลิตทางการเกษตร และงานปศุสัตว์เกษตร เป็นต้น จากนั้นรองอธิการบดี ,นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน เกษตรน่าน และ บรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ ภายในงานดังกล่าวฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา