โลโก้เว็บไซต์ น่านเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

น่านเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 728 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชม และร่วมเป็นกำลังใจ ให้นักกีฬาจากทั่ประเทศ ในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34        (น่านเกมส์) ระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน

                                                                              

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา