โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และตัวแทนนักศึกษา ได้ร่วมขบวนถือป้ายงานกีฬา พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" และพิธีดับไฟพระฤกษ์ และส่งมอบธงการแข่งขันให้แก่เจ้าภาพในครั้งต่อไป คือ จังหวัดบุรีรัมย์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 29 มีนาคม 2562 ภายใต้ชื่อการแข่งขันว่า "บุรีรัมย์เกมส์"  
สรุปเหรียญรางวัล การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) "น่านเกมส์"
อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 125 เหรียญทอง 118 เหรียญเงิน 118 เหรียญทองแดง

อันดับ 2 ชลบุรี 55 เหรียญทอง 53 เหรียญเงิน 62 เหรียญทองแดง

อันดับ 3 สุพรรณบุรี 41 เหรียญทอง 36 เหรียญเงิน 40 เหรียญทองแดง

อันดับ 4 นครราชสีมา 38 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง

อันดับ 5 นครศรีธรรมราช 24 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง

สำหรับจังหวัดน่าน ได้อันดับที่ 47 น่าน 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา