โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2312 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการสร้างสรรค์ จัดการ และผสมผสานงานต่างๆ ด้วย Adobe Photoshop& Illustrator ในรายการ Thailand Design Creator Competition เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม  “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบป ระกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.aritedu.com/creator2018/  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด 900/2 อาคาร SVOA ชั้น 5 ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-6826350 - 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา