โลโก้เว็บไซต์ กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤษภาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 613 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ชนิดกีฬาเรือพาย อาจารย์อธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์” จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทเรือ 5 ฝีพาย ได้รับเหรียญทอง ระยะ 1,000 เมตร ,เหรียญทอง ระยะ 500 เมตร และเหรียญเงิน ระยะ 200 เมตร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561และได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา